Техничка служба Акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија Согласно овластувањата, стопанствениците можат да добија

 • Технички раководител,
  М-р Петар Таневски, дипл.маш.инж

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 260
 • Факс
  • (02) 3103 265
 • amcert@automakedonija.com.mk
 • ДИРЕКТОР НА СЕКТОР
  МС Системи
  Татјана Кузмановска
  дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 284
  • 072 222 469
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms@automakedonija.com.mk
 • Безбедност и здравје при работа
  Дарко Чучак
  дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 285
  • 071 235 071
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms_2@automakedonija.com.mk
 • ВОДЕЧКИ АУДИТОР
  системи за квалитет
  Наталија Димитровска
  дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 285
  • 072 247 504
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms_1@automakedonija.com.mk
 • ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
  лабораторија за калибрација
  Данчо Пендовски
  М-р дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 264
  • 071 395 504
 • Факс
  • (02) 3103 265
 • ms_3@automakedonija.com.mk
 • ДИРЕКТОР НА СЕКТОР
  МС Системи
  Татјана Кузмановска
  дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 284
  • 072 222 469
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms@automakedonija.com.mk
 • ПРОЦЕНИТЕЛ
  сектор за процена
  Драган Перчинков
  дипл. град. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 278
  • 071 368 744
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • procena@automakedonija.com.mk

МКД СЕРТИФИКАТ при АМ ЦЕРТ – Прво акредитирано домашно сертификационо тело од страна на ИАРМ за јавна администрација.

 • ДИРЕКТОР МКД СЕРТИФИКАТ
  Татјана Кузмановска
  дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 284
  • 072 222 469
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms@automakedonija.com.mk

ВLogo AM Cert Beogradо изработка!

Контакт информации:

РЕЛАКСИРАН КЕШ КРЕДИТ

29.08.2016
2

РЕЛАКСИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ БУЏЕТ!НАПРАВЕТЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛОТО Сега имате одлична можност, да направите редовен технички преглед, да ја плати...

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Основно определување на политиката на квалитет на АМ ЦЕРТ е да ги задоволи потребите и барањата на корисниците на услуги и општествената заедница, фокусирајќи се кон одржување и постојано подобрување на системот за менаџмент на квалитет преку примена на барањата на стандардот ISO 9001:2008.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ