Техничка служба Акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија Согласно овластувањата, стопанствениците можат да добија

 • Технички раководител,
  М-р Петар Таневски, дипл.маш.инж

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 260
  • 071 629 304
 • mobilitet_1@automakedonija.com.mk
 • ДИРЕКТОР НА СЕКТОР
  МС Системи
  Татјана Кузмановска, дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 284
  • 072 222 469
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • tanja.kuzmanovska@automakedonija.com.mk
 • Безбедност и здравје при работа
  Кирче Костевски, дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 285
  • 071 235 071
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms_2@automakedonija.com.mk
 • ВОДЕЧКИ АУДИТОР
  системи за квалитет
  Д-р. Наталија Димитровска, дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 285
  • 072 247 504
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms_1@automakedonija.com.mk
 • ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
  лабораторија за калибрација
  М-р Данчо Пендовски, дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 264
  • 071 399 504
 • Факс
  • (02) 3103 265
 • ms_3@automakedonija.com.mk
 • ДИРЕКТОР НА СЕКТОР
  МС Системи
  Татјана Кузмановска, дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 284
  • 072 222 469
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • tanja.kuzmanovska@automakedonija.com.mk
 • ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ
  сектор за процена
  Драган Перчинков, дипл. град. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 278
  • 071 368 744
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • procena@automakedonija.com.mk

МКД СЕРТИФИКАТ при АМ ЦЕРТ – Прво акредитирано домашно сертификационо тело од страна на ИАРМ за јавна администрација.

 • ДИРЕКТОР МКД СЕРТИФИКАТ
  Татјана Кузмановска, дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 284
  • 072 222 469
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • tanja.kuzmanovska@automakedonija.com.mk
 • АМ ЦЕРТ Д.О.О. БЕЛГРАД
  Тамара Димитриевиќ, дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • +381 113347287
  • 381 606633177
 • amcert@amcert.rs

Продолжено работно време

05.10.2016
rabotno_vreme

       НА ВАШЕ БАРАЊЕ! ПРОДОЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ВО АМ ЦЕРТОд 03.10.2016 година, на Ваше барање, започнуваме со примена на про...

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Основно определување на политиката на квалитет на АМ ЦЕРТ е да ги задоволи потребите и барањата на корисниците на услуги и општествената заедница, фокусирајќи се кон одржување и постојано подобрување на системот за менаџмент на квалитет преку примена на барањата на стандардот ISO 9001:2008.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ