Домашна акредитација

Листа на акредитации

  1. Центар за хомологација: Сертификат ИТ03
  2. Лабораторија за тестирање на возила и составни делови: Сертификат ЛТ073
  3. Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачења: Сертификат 005
  4. МКД Сертификат, Тело за сертификација на менаџмент системи за упрвување: Сертификат СТ-006 
Ти треба помош?

Притисни тука за да започнеш разговор во живо со некој од нашите агенти!