Редовната проверка на возилата е нешто кое ја гарантира сигурноста и безбедноста во сообраќајот. Безбедноста на патиштата, регуларноста и заштитата на животната средина се дел од целите кои се зададени од страна на законодавецот и европските директиви со периодичниот технички преглед. Не го оставајте вашата безбедност на случајот – оставете за неа да се грижат експертите на АМ Церт. Редовен и вонреден технички преглед на Вашето возило можете да направите во нашите три станици за технички преглед во:

Автокоманда – 16 Македонска Бригада бр.2, Спроти Шумарскиот Факултет, тел. 02 3103 152
Ауто Турист – Кисела Вода – Бул Борис Трајковски, во близина на Спортската сала Расадник, тел.
02 3103 260
Комплекс Стакларница – Бул Борис Трајковски, во поранешниот комплекс на Стакларница, тел. 02
2465 010

 

Во станиците за технички преглед покрај проверката на вашето возило можете да ги добиете и
следните услуги:

  • Преглед за исполнување на техничко експлоатациони услови
  • Полномошно за управување на туѓо моторно возило во странство
  • Меѓународна возачка дозвола
  • Полиса за осигурување од автоодговорност и каско издадена од брокерската куќа АМ Брокер
  • Регистрација на возилото на шалтерот на Министерството за внатрешни работи