За нас

За нас

Со нас до препознатливост на квалитетот

Користете ги специјалистичките услуги на АМ ЦЕРТ во следните области:

 1. АМ ЦЕРТ, дел од Групацијата Аутомакедонија поседува три Станици за технички преглед и регистрација на моторни возила во кои можете да направите:
  • Редовен и вонреден технички преглед на моторни возила, земјоделски и работни машини
  • Меѓународни возачки дозволи и потврди за управување на туѓо моторно возило во странство ( полномошно )
  • Шалтер на МВР во трите Станици на АМ ЦЕРТ
 1. Преку компанијата АМ БРОКЕР, член на Групацијата Аутомакедонија, клиентите може да набават полиси за сите видови осигурување од сите осигурителни компании во земјата
 2. Испитување и инспекција на возила, системи и делови: хомологација, атести на преправени и поправени  возила, ЦЕМТ прегледи, ADR прегледи, АTP прегледи, тахографи.
 3. Акредитирана лабораторија за калибрација на механички големини, време, фреквенција и оптички зрачења.
 4. Едукација на кадри и трансфер на технички и стручни знаења согласно новите иновативни процеси во автомобилизмот.
 5. Сертификација на ISO стандарди за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008 согласно домашната регулатива
 6.  Аутомакедонија Асистенција
  • Групацијата Аутомакедонија заедно со Оryx Assistance, подготви нов иновативен производ со кој на своите клиенти им овозможува извонредна услуга и дополнителна грижа во случај на вонредни околности.
  • Во зависност од избраниот пакет, техничката помош на пат вклучува: Помош на пат, превоз на возило, користење на заменско возило, достава на гориво, организирано сместување за возачот и патниците, организирање на алтернативен превоз за возачот и патниците, неограничено користење на апликацијата Drive Angel.

Мисија и визија

Како неутрално и препознатливо тело, АМ ЦЕРТ е силен партнер на корисниците на возила, трговците и производителите на возилата и нивните компоненти.

АМ ЦЕРТ цели на своите клиенти да им овозможи максимално задоволство, обезбедувајки комплетна, професионална и квалитетна услуга во сите дејности.

АМ ЦЕРТ има потенцијал, традиција, искуство, инфраструктура, имиџ и кадар кон што се стреми истите да бидат одржливи и во иднина. Менаџментот на АМ ЦЕРТ има обврска и во иднина да вложува во својот кадар, преку интерни и надворешни обуки, како би го задржале и подобриле нивото на професионална компанија во секој домен во кој делуваме, од каде ќе бидеме препознаети и од нови партнери и соработници, со што ќе се овозможи пораст во дејноста во која делуваме.

Историјат

2013
Прво национално акредитирано сертификационо тело за сертификација на системи за квалитет согласно MKС ЕN ISO 9001:2009 МКД Сертификат – акредитирано од ИАРМ

2012
Сектор за процена и вештачење во 7 области овластено од Министерството за правда, економија, финансии, транспорт и врски и екологија

2011
Првата Техничка служба во приватна сопственост со најшироки овластувања во полето на прегледување и одобрување на препавени и поправени возила според Законот за возила хармонизиран со директивата 2007/46

2010
Акредитирано тело за калибрација на дигитални и аналогни тахографи овластена од Министерството за транспорт и врски

2010
Овластувањата за вршење технички преглед на возила, вршење оцена на сообразност на возила, ЕЦМТ Прегледи и метролошката лабораторија под име Аутомакедонија ЕТЦ ДООЕЛ

2006
Основана од Аутомакедонија АД како единствен сопственик

Застапништва и партнери

  

Референци

 • Влада на Република Македонија
 • Министерство за внатрешни работи на РМ
 • Министерство за одбрана на РМ
 • Агенција за храна и ветеринарство
 • Министерства и Агенции на РМ
 • Амбасада на САД
 • Амбасади и конзулати во РМ
 • Sparkasse Банка
 • Пекабеско
 • WINNER Осигурување
 • TRIGLAV Осигурување
 • SAVA Осигурување
 • Кроација Осигурување
 • Т-Мобиле
 • Универзитет Гоце Делчев Штип
 • Скопска пивара / Coca Cola & Hеineken/
 • Прилепска Пивара
 • Алкалоид АД
 • Винарска визба Тиквеш

Кариера

Ги покануваме сите млади, динамични и креативни луѓе од следните професионални области :

 машински инжинери, со и без работно искуство и знаење на англиски јазик

 квалификувани работници, со искуство во областа – испитување на моторни возила

да го достават сопственото CV и апликација со мотивационо писмо на следната e-mail адреса: kontakt@automakedonija.com.mk.

Вашите апликации ќе бидат разгледани со внимание, а доколку фирмата има потреба од работници со Вашиот профил, ќе бидете контактирани од одговорните менаџери во нашата компанија.

Ти треба помош?

Притисни тука за да започнеш разговор во живо со некој од нашите агенти!