Во соработка со TUV Nord Mobility вршиме годишно испитување и продолжување на XL сертификатите за полуприколки и приколки.