Во станиците за технички преглед на АМ ЦЕРТ можете да направите – Технички преглед и регистрација на патнички и лесни моторни возила, 08.00-17.00 од понеделник до петок и 08.00-14.00 сабота.
Во работното време на Станицата за технички преглед на АМ ЦЕРТ, работат и службените лица на шалтерот на МВР.