За нас

За нас

Со нас до препознатливост на квалитетот и поголем доход.

Користете ги специјалистичките услуги на АМ ЦЕРТ во следните одбласти:

 1. Испитување и инспекција на возила, системи и делови: хомологација, атести на преправени и поправени  возила, ЦЕМТ прегледи, ADR прегледи, АTP прегледи, тахографи.
 2. Акредитирана лабораторија за калибрација на механички големини, време, фреквенција и оптички зрачења.
 3. Едукација на кадри и трансфер на технички и стручни знаења согласно новите иновативни процеси во автомобилизмот.
 4. Сертификација на ISO стандарди за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008 согласно домашната регулатива
 5. AM Церт со Германската сертификациска куќа TUV Nord, може да врши сертификација и за останатите применувани стандарди
 6. Процена и вештачење – Сектор од високо професионални проценители и вешти лица, во следниве области:
  6.1. Овластени и лиценцирани од Министерството за транспорт и врски за процена на транспортни средства, процена на вредност на возило, возен парк, возила за расход, процена на штета на возило и процена на економска исплатливост за поправка на возило при штетен настан.
  6.2. Проценителите на АМ Церт лиценцирани од Министерстерството за економија на РМ вршат процена за повеќе намени на стопанските субјекти и физички лица.
  6.3. Професионална проценка со користење на најсовремени методи за заштита на животната средина.

Мисија и визија

Како неутрално и препознатливо тело, АМ ЦЕРТ е силен партнер на корисниците на возила, трговците и производителите на возилата и нивните компоненти.

Ние им помагаме на нашите клиенти да ги преточат нивните барања во проектни специфиции, вршиме тестирање спрема задолжителните законски барања во нашите објекти или во акредитираните лаборатории на партнерите, вршиме валидација на возилата и деловите пред и за време на фазите на производство и пред пазарното лансирање на производите спрема спецификациите на клиентите.

Историјат

2013
Прво национално акредитирано сертификационо тело за сертификација на системи за квалитет согласно MKС ЕN ISO 9001:2009 МКД Сертификат – акредитирано од ИАРМ

2012
Сектор за процена и вештачење во 7 области овластено од Министерството за правда, економија, финансии, транспорт и врски и екологија

2011
Првата Техничка служба во приватна сопственост со најшироки овластувања во полето на прегледување и одобрување на препавени и поправени возила според Законот за возила хармонизиран со директивата 2007/46

2010
Акредитирано тело за калибрација на дигитални и аналогни тахографи овластена од Министерството за транспорт и врски

2010
Овластувањата за вршење технички преглед на возила, вршење оцена на сообразност на возила, ЕЦМТ Прегледи и метролошката лабораторија под име Аутомакедонија ЕТЦ ДООЕЛ

2006
Основана од Аутомакедонија АД како единствен сопственик

Застапништва и партнери

Референци

 • Влада на Република Македонија
 • Министерство за внатрешни работи на РМ
 • Министерство за одбрана на РМ
 • Агенција за храна и ветеринарство
 • Министерства и Агенции на РМ
 • Амбасада на САД
 • Амбасади и конзулати во РМ
 • Sparkasse Банка
 • Пекабеско
 • Секјуриком сервисис
 • WINNER Осигурување
 • TRIGLAV Осигурување
 • SAVA Осигурување
 • Кроација Осигурување
 • Т-Мобиле
 • Еуропа Експрес Битола
 • GLS (Глобко)
 • Универзитет Гоце Делчев Штип
 • Скопска пивара / Coca Cola & Hеineken/
 • Прилепска Пивара
 • Алкалоид АД
 • Винарска визба Тиквеш….

Кариера

Ги покануваме сите млади, динамични и креативни луѓе од следните професионални области :

 машински инжинери, со и без работно искуство и знаење на англиски јазик

 квалификувани работници, со искуство во областа – испитување на моторни возила

да го достават сопственото CV и апликација со мотивационо писмо на следната e-mail адреса: dragan.ilievski@automakedonija.com.mk . Вашите апликации ќе бидат разгледани со внимание, а доколку фирмата има потреба од работници со Вашиот профил, ќе бидете контактирани од одговорните менаџери во нашата компанија.

Ти треба помош?

Притисни тука за да започнеш разговор во живо со некој од нашите агенти!