Контакт

Контакт информации
ДИРЕКТОР
СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ
Сектор Лабораторија
 • М-р Данчо Пендовски, дипл. маш. инж
 • Контакт телефон
  • (02) 3103 260,
  • 071 399 504
 • ms_3@automakedonija.com.mk
ДИРЕКТОР
Сектор МКД Сертификат
ДИРЕКТОР
Сектор за Мобилитет
ЗАМЕНИК ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
сектор за мобилитет
ЗАМЕНИК ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
сектор за мобилитет
Оддел за Тахографи
Оддел за Хомологација
Сектор за Мобилитет – подружница Битола
 • Александар Ставревски, дипл. маш. инж
 • Контакт телефон
  • (047) 242 363,
  • 071 226 060
 • bitola_1@automakedonija.com.mk
ВОДЕЧКИ АУДИТОР
Менаџмент системи за квалитет
 • Д-р Наталија Димитровска, дипл. маш. инж
 • Контакт телефон
  • (02) 3103 285,
  • 072 247 504
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms_1@automakedonija.com.mk
ДИРЕКТОР
Сектор за процена и вештачење
 • Драган Перчинков, димп. град. инж.
 • Контакт телефон
  • (02) 3103 287
  • 071 368 744
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • procena@automakedonija.com.mk
СТРУЧНО ЛИЦЕ
Безбедност и здравје при работа
МЕНАЏЕР ЗА КВАЛИТЕТ
Сектор Лаборатории и сектор Мобилитет
 • Мирослав Велјаноски, дипл.ецц
 • Контакт телефон
  • (02) 3103 280
  • 078 442 279
 • ms_5@automakedonija.com.mk
Оддел за TUV Сертификати
Станица за технички преглед
Кисела Вода – комплекс Турист
 • Ул. Борис Трајковски бр. 21
 • Референт: Драгица Давидовска
 • Контакт телефон
  • (02) 3103 266
 • tehnicki_3@automakedonija.com.mk
Станица за технички преглед
Комплекс Стаклара
 • Ул. Борис Трајковски бр. 202б
 • Референт: Сашо Ангеловски
 • Контакт телефон
  • (02) 2465 010
 • tehnicki_2@automakedonija.com.mk
Станица за технички преглед
Автокоманда
 • Ул. 16-та Македонска Бригада бр. 2
 • Референт: Даниела Тодоровска
 • Контакт телефон
  • (02) 3103 152
 • tehnicki_1@automakedonija.com.mk
АМ Церт д.о.о. Белград
 • Тамара Димитриевиќ, дипл. ецц.
 • Контакт телефон
  • +381 11 33 47 287,
  • +381 60 66 33 177
 • amcert@amcert.rs
Оставете порака
Ти треба помош?

Притисни тука за да започнеш разговор во живо со некој од нашите агенти!