Transport vehicles

transportniСекторот за процена навредноста на АМ ЦЕРТ во областана транспортните средства, брзо, прецизно и транспарентно, со помош на современите меѓународно прифатени алаткии методи, ќе Ви помогне да ја одредите и дефинирате реалната вредност на Вашето возило или Вашиот компаниски возен парк. ПОБАРАЈТЕ ГИ НАШИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОЦЕНКА ВООБЛАСТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА, ЗА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ :

  • Проценка на вредност на возило, по барање на клиент или институција,
  • Проценка на вредност на возен парк на компанија, по барање на клиент или институција,
  • Проценка на вредност на возила за расход, по барање на клиент или институција,
  • Проценка на штета на возило, по барање на клиент или институција,
  • Проценка на економска исплатливост за поправка на возило од штетен настан, побарање на клиент или институција

Како клиент може да се јави физичко лице, правно лице, осигурителнакомпанија, банкаили слично, додека под институција се подразбира суд или орган кој ќе побара вредностна транспортните средства.