Tachographs

tahografiАМ Церт е акредитирана работилница за калибрација на аналогни и дигитални тахографи според стандартот МКС EN ISO/IEC 17020 Тип Ц. Секторот за мобилтет – Одделот за тахографи, ограничувачи на брзи на и таксаметри е овластен за вршење на дејноста од страна на Министерството за транспорт и врски. Проверката и калибрацијата на дигиталните и аналогните тахографи е задолжителна и се врши на секои две години. Исто така при промена или поправка на тахографот како и промена на димензија на пневматиците. Возачите имаат законска обврска точно да ги снимаат своите активности, да ги зачуваат тие податоци и на барање на транспортните власти кои се задолжени за спроведување на контролата на работното време на мобилните работници. Ние Ви нудиме софтверско решение за водење евиденција на активностите на возачите и хардверски решенија за пренос на податоците од дигиталните тахографи. Контактирајте ја нашата овластена работилница во Комплексот Стракларница. Документи за калибрација на тахограф