Услуги

Технички преглед

tehnickiРедовната проверка на возилата е нешто кое ја гарантира сигурноста и безбедноста во сообраќајот. Безбедноста на патиштата, регуларноста и заштитата на животната средина се дел од целите кои се зададени од страна на законодавецот и европските директиви со периодичниот технички преглед.

Не го оставајте вашата безбедност на случајот – оставете за неа да се грижат експертите на АМ Церт.

 

Редовен и вонреден технички преглед на Вашето возило можете да направите во нашите три станици за технички преглед во:

  • Автокоманда
  • Ауто Турист – Кисела Вода
  • Комплекс Стакларница

Во станиците за технички преглед покрај проверката на вашето возило можете да ги добиете и следните услуги:

  • Преглед за исполнување на техничко експлоатациони услови
  • Полномошно за управување на туѓо моторно возило во странство
  • Меѓународна возачка дозвола
  • Полиса за осигурување од автоодговорност и каско издадена од брокерската куќа АМ Брокер
  • Регистрација на возилото на шалтерот на Министерството за внатрешни работи

Превземи корисни документи: