Продолжување на АТП Сертификати

АМ Церт врши периодични испитувања и продолжување на ATP сертификати за возила кои превезуваат лесно расипливи производи, во соработка со CIAH лабораторијата.