Продолжено работно време

rabotno_vreme

 

 

 

 

 

 

 

НА ВАШЕ БАРАЊЕ! ПРОДОЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ВО АМ ЦЕРТ

Од 03.10.2016 година, на Ваше барање, започнуваме со примена на продолжено работно време на Станицата за технички преглед на АМ Церт (Групација Аутомакедонија) Турист – Кисела Вода.
Сега, во населбата Кисела Вода можете да направите – Технички преглед и регистрација на патнички и лесни моторни возила, секој работен ден од 08-17 часот.
Во работното време на Станицата за технички преглед на АМ ЦЕРТ, работат и службените лица на шалтерот на МВР.