za na web


 • Контакт телефон

Техничка служба Акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија Согласно овластувањата, стопанствениците можат да добија

 • Технички раководител,
  М-р Петар Таневски, дипл.маш.инж

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 260
  • 071 629 304
 • mobilitet_1@automakedonija.com.mk
 • ДИРЕКТОР НА СЕКТОР
  МС Системи
  Татјана Кузмановска, дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 284
  • 072 222 469
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • tanja.kuzmanovska@automakedonija.com.mk
 • Безбедност и здравје при работа
  Кирче Костевски, дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 285
  • 071 235 071
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms_2@automakedonija.com.mk
 • ВОДЕЧКИ АУДИТОР
  системи за квалитет
  Д-р. Наталија Димитровска, дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 285
  • 072 247 504
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms_1@automakedonija.com.mk
 • ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
  лабораторија за калибрација
  М-р Данчо Пендовски, дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 264
  • 071 399 504
 • Факс
  • (02) 3103 265
 • ms_3@automakedonija.com.mk
 • ДИРЕКТОР НА СЕКТОР
  МС Системи
  Татјана Кузмановска, дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 284
  • 072 222 469
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • tanja.kuzmanovska@automakedonija.com.mk
 • ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ
  сектор за процена
  Драган Перчинков, дипл. град. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 278
  • 071 368 744
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • procena@automakedonija.com.mk

МКД СЕРТИФИКАТ при АМ ЦЕРТ – Прво акредитирано домашно сертификационо тело од страна на ИАРМ за јавна администрација.

 • ДИРЕКТОР МКД СЕРТИФИКАТ
  Татјана Кузмановска, дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 284
  • 072 222 469
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • tanja.kuzmanovska@automakedonija.com.mk
 • АМ ЦЕРТ Д.О.О. БЕЛГРАД
  Тамара Димитриевиќ, дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • +381 113347287
  • 381 606633177
 • amcert@amcert.rs

АМ Церт – акција

09.05.2018
am cert web

Нaправете технички преглед на Вашето возилото во АМ Церт, а со купена полиса од АМ Брокер добијте ја најдобрата понуда 3+1 во Скопје: 50% попуст на тех.прег...

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Основно определување на политиката на квалитет на АМ ЦЕРТ е да ги задоволи потребите и барањата на корисниците на услуги и општествената заедница, фокусирајќи се кон одржување и постојано подобрување на системот за менаџмент на квалитет преку примена на барањата на стандардот ISO 9001:2008.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ